Maastoajoneuvon ajolupakoulutus

”Mönkijä” – Kuljettajan turvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus

Klo 07.15

 • Kuljettamista ja työturvallisuutta ohjaavat lait ja asetukset
 • Mönkijällä ajon tyypillisimmät ajovirheet ja niistä aiheutuvat haverit ja vammat

Klo 08.30 Kahvitauko

 • Mönkijän tekniikka
 • Mönkijän käyttötarkastukset
 • Mönkijän- ja kuljettajan varusteet
 • Vältä vaaratilanteita – ennakoi
 • Mönkijän ajotekniikka
 • Mönkijän ajo työtehtävässä

Klo 11.00 Ruokatauko
Klo 11.45 Teoriakoe
Klo 12.00 Siirtyminen harjoitusalueelle

Ajonäytöt ja – harjoitukset

 • Mönkijän hallintalaitteet
 • Mönkijän ajotekniikka
 • rinnettä ylös
 • rinnettä alas
 • rinnettä ylös kuormattuna
 • rinnettä alas kuormattuna
 • pysäköinti rinteessä
 • vesistön ylitykset
 • ojien ylitykset
 • juuttuneen ajoneuvon irrottaminen / ”pelastaminen”
 • pysähtymismatkan arviointi
 • jarrutus / hätäjarrutus kaarteessa / rinnettä alas
 • jarrutus / hätäjarrutus kaarteessa / rinnettä alas kuormattuna
 • Muut ennaltavarottavissa olevat tilanteet

Harjoitusajo, jokainen kurssille osallistuva ajaa kaikki harjoitteet
Klo 16.00 Kurssi päättyy harjoitusalueella.