Koulutukset

Nostotyöhenkilöstön kouluttaminen Nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelma on ISO-standardien mukainen koulutuskokonaisuus nostotöiden suorittamiseen ja valvontaan osallistuville ja toiminnasta vastaaville henkilöille. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä, jossa osallistujat oppivat oikeita ja turvallisia työtapoja. Koulutukseen osallistuneet ja näyttötyön/käytännönharjoittelun ja kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kirjallisen todistuksen, (esim. valokuvallisen nostotyönvalvojan kortin). Koulutusohjelma sisältää

TTT-Tiedote

ASETUKSIEN 403/2008 JA 1101/2010 SOVELTAMISESTA Vna 1101/1010 muutos lisäsi tai kohdensi työnantajan, työnjohtajan ja työnsuorittajan vastuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että noston suunnitteluun on nyt erityisesti kiinnitettävä huomiota ja että nostojen suunnittelu ja nosto-ohjeiden laatimisvastuu on näihin tehtäviin nimetyllä ja koulutuksen saaneilla henkilöillä. (Vna 403/2008, 20 §:n 1 ja 2. mom.