Turvallisuuskoordinaattori

Vna 205/2009 2 L:n 5 § kohta 1.
”Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori”

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
Valtioneuvoston asetus 205/2009, tuli voimaan 01.01.2009

Otteita ”Kysymyksiä ja vastauksia” jakelusta, joka on päivätty 10.06.2010

1. Kysymys: Mikä on turvallisuuskoordinaatto rin pääpiirteinen toimenkuva?
Vastaus: ”Turvallisuuskoordinaattori on tarpeen nimetä jo hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa…
”Käytännön tehtävien hoitamisen kannalta on tärkeää, että turvallisuuskoordinaattori on luonnollinen fyysinen henkilö eikä oikeushenkilö…
Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen henkilö rakennushankkeessa…
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista aloituskokouksiin, suunnittelu- ja työmaakokouksiin…”

2. Kysymys: Mitkä ovat turvallisuuskoordinaattorin vastuut?
Vastaus: ”Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei muuta muiden toimijoiden vastuuta…
…on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli laiminlyö tehtävänsä…”

3. Kysymys: Mitä pätevyysvaatimuksia turvallisuuskoordinaattorin tehtäville on? Kuka vastaa siitä, että koordinaattoriksi nimetyllä on tarvittava pätevyys, tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen?
Vastaus: ”…rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuud et ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta… Tiedot ja taidot edellyttävät koulutusta.”

4. Kysymys: Mitkä toimivaltuudet koordinaattorilla on ja miten ne tulee todentaa, sekä tehtävään nimetylle että yhteistyökumppaneille? Mitä valtuuksia koordinaattorilla on puuttua toisen vastuulla oleviin suunnitelmiin?
Vastaus: ”Rakennuttaja huolehtii siitä, että kaikki rakennushankkeen osapuolet ovat tietoisia siitä, kuka toimii turvallisuuskoordinaattorina. Turvallisuuskoordinaattori seuraa, valvoo suunnitteluprosessia ja työturvallisuustehtävien toteutumista. … turvallisuuskoordinaattorin tulee olla eri henkilö kuin työmaan toteutuksenlinjajohto tai vastuuhenkilö.