Moottorikelkan ajolupakoulutus

Moottorikelkka – Kuljettajan turvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus

Klo 07.15

 • Kuljettamista ja työturvallisuutta ohjaavat lait ja asetukset
 • Moottorikelkalla ajon tyypillisimmät ajovirheet ja niistä aiheutuvat haverit ja vammat

Klo 08.20 Kahvitauko

 • Moottorikelkan tekniikka
 • Moottorikelkan käyttötarkastukset
 • Moottorikelkan- ja kuljettajan varusteet
 • Vältä vaaratilanteita – ennakoi
 • Moottorikelkan ajotekniikka
 • Moottorikelkan ajo työtehtävässä

Klo 11.00 Ruokatauko
Klo 11.45 Teoriakoe
Klo 12.00 Siirtyminen harjoitusalueelle

Ajonäytöt ja – harjoitukset

Moottorikelkan hallintalaitteet
Moottorikelkan ajotekniikka

 • rinnettä ylös
 • rinnettä alas
 • rinnettä ylös kuormattuna
 • rinnettä alas kuormattuna
 • pysäköinti rinteessä
 • kuormattuna liikkeellelähtö
 • vesistön ylitykset ( talvi )
 • ojien ylitykset
 • juuttuneen ajoneuvon irrottaminen/ ”pelastaminen”
 • pysähtymismatkan arviointi
 • jarrutus / hätäjarrutus kaarteessa / jarrusta luopuminen
 • jarrutus / hätäjarrutus kaarteessa rinnettä alas
 • jarrutus / hätäjarrutus kaarteessa rinnettä alas kuormattuna
 • muut ennalta varottavissa olevat tilanteet

Harjoitusajo, jokainen kurssille osallistuva ajaa kaikki harjoitteet
Klo 16.00 Kurssi päättyy harjoitusalueella