Laite- ja asennussuunnittelijan koulutus

Toiminta asennustyömaalla

Suunnittelijat ja asennuspäälliköt

1. Asennustyömaata koskeva lainsäädäntö, Lain tunteminen – tekstein ja esimerkein

 • työturvallisuusvastuu,
  • suunnittelija
  • työn valvonta ja varustelu
 • turvallisuuskoordinaattori, VNA 205 (materiaaliin 1.osan kalvoja)
 • käyttöasetus VNA 403 (materiaaliin soveltamisohje)
 • VNA 400, suunnittelu, vaatimusten mukaisuus (materiaaliin kalvosarjan osia)

2. Yhteinen työmaa, yhteistoiminta, tiedottaminen, muutokset

 • tiedottamismuodot ja -tavat
 • tiedottajan ja vastaanottajan yhteistoiminta
 • kaavakkeet ja ilmoituslomakkeet

3. Nosto- ja siirtotyöt (materiaali nostotyön valvojan koulutus)

 • noston ja siirtämisen suunnittelu sekä ohjeistaminen
  • oikeat nosto- ja siirtotavat
 • taakan käsittely ja sen tunteminen
  • kiinteät nostokorvakkeet ja nostokohdat
 • irrotettavien nostoapuvälineiden valitseminen
 • nostovälineiden mekaaninen lujuus (VNA 400, liite 1)
  • valmiit
  • omavalmisteiset
 • taakaan kiinnittäminen siirtolaitteisiin, nosturiin ja/tai lavetille
 • taakan purkaminen, purkualueen valitseminen jne.
 • varastointi
 • siirtäminen työkohteeseen
  • tarkka nostoavaruuden huomioiminen
  • taakan irrottaminen
  • kiinnittäminen kohteeseen tai muuhun valittuun paikkaan
 • nostotyön valvonta