Rakennus- ja asennustyön suunnittelijan ja johtajan työsuojelukoulutus

Rakennustyön projektipäälliköille ja -työnjohtajille

(VNa 403/08, Vna 205/2009, 400/08, TTL 738/2002 ja SFS standardit)

1. Asennustyömaata koskeva lainsäädäntö

 • Lainsäädäntö
 • Työturvallisuusvastuu
  • suunnittelijan vastuu
  • työnantajan vastuu
  • työntekijän vastuu
 • Turvallisuuskoordinaattori rakennustyömaalla
 • VNA 403/2008, ns. käyttöasetus
 • VNA 400/2008, ns. koneasetus
 • Ilmoitusvelvollisuudet, lomakkeet yms.

2. Yhteinen työmaa

 • Johtavaa määräysvaltaa käyttävä yritys
 • Työmaalla työskentelevien yhteistoiminta
 • Työn opastus, ohjaus, yhteiset toimintatavat, tiedottaminen

Suunnittelijat

(VNa 400/2008, TTL 738/2002, SFS Standardeja, VNa 205/2009)

3. Nosto- ja siirtotyöt

 • Nostojen ja siirtojen suunnittelu, ohjeet
  • oikeat nosto- ja siirtotavat
 • Taakan käsittely, nostopisteet, painopisteet, varastointi yms.
 • Nostoapuvälineiden valinta
 • Nostoapuvälineiden lujuusvaatimukset
 • Taakan kiinnittäminen nostolaitteeseen
 • Taakan kiinnittäminen siirtolaitteisiin
 • Taakan purkaminen, purkualueessa huomioitavaa
 • Varastointi
 • Taakan nostot työkohteessa
  • nostoavaruus
  • taakan turvallinen irrottaminen
  • asennus kohdepaikkaan
 • Turvallisen noston valvonta