Työsuojelukoulutus keskijohdolle ja työnjohtajille

Kurssin pääaiheena on työsuojelulain ja -asetustietouden ajankohtaistaminen, sekä auttaa esimiehiä huomioimaan ne asiat ja seikat, jotka voivat vaikuttaa omaan työsuoritukseen ja työsuojeluvalvontaan.

Kurssi on suunnattu täydentämään työsuojelutietoutta jo esimiehinä toimiville ja esimieskoulutuksessa oleville tai muille työsuojeluvastuussa oleville henkilöille.

Opettajina toimivat työsuojelualan asiantuntijakouluttajat ja sertifioidut asiantuntijatarkastajat.

Pääaiheet

Lait ja asetukset

 • yhteinen työmaa

Onnettomuusriskien tunnistaminen

 • virheellinen suunnittelu
 • laite- ja välineviat
 • laitteen- ja välineen virheellinen käyttö
  • rutinoituneen työn vaarat
  • kokemattomuuden vaaratekijät
  • kiireen aiheuttamat tapaturmat
 • väärä henkilövalinta
 • vääränlainen valvonta tai sen puuttuminen

Turvallisen työsuorituksen edellytykset

 • työsuunnittelu, riskinarviointi
 • laite- ja välinevalinta sekä tarkastaminen
 • työvälineen käyttäjän koulutus ja laitetuntemus
 • oikean työtavan valinta
 • henkilöiden nimeäminen luvanvaraisiin töihin
  • tulityöt
  • nostotyöt
  • korkeanpaikan työt
  • räjähdysvaaralliset työt
  • asbestityöt