Tikkaiden oikea valinta ja käyttö

Tikastyöskentelyn turvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus

08.00 Tikastyöskentelyä ja työturvallisuutta ohjaavat lait ja asetukset

  • Tikastyön tyypillisimmät virheet

09.00 Kahvitauko
09.15 Siirrettävien tikkaiden valinta työtehtävää varten

  • Tikkaiden kunnossapito
  • Tikkaiden tarkastukset
  • Tikkaiden varastointi
  • Tikkaiden kuljetus
  • Tikkaiden turvallinen käyttö

11.00 Ruokatauko
11.45 Vaihtoehtoja varsinaisten tikkaiden käytölle
12.45 Tikkaiden käyttötarkastukset käytännössä
15.00 koulutus päättyy