Tulityökurssi

Kurssilla käsitellään paloturvallista työskentelyä, tutustutaan erilaisiin sammutusmenetelmiin ja – välineisiin, kuinka toimitaan onnettomuus tilanteissa.

TTT-Tarkastus Oy järjestää tulityökursseja, joissa kouluttajana toimii SPEK:n valtuuttama kouluttaja.

Kurssiin kuuluvan kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat henkilökohtaisen tulityökortin.