Työturvallisuuskortti kurssi

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla, tilaaja- ja toimittajayritysten välillä. Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla ja antaa perustietoa työsuojelusta.

TTT-Tarkastus Oy järjestää työturvallisuuskortti kursseja, joissa kouluttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen valtuuttama kouluttaja.

Kurssiin kuuluvan kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat henkilökohtaisen työturvallisuuskortin.