Veneen ajolupakoulutus

Vene – Kuljettajan turvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus

Klo 07.15 Kuljettamista ja työturvallisuutta ohjaavat lait ja asetukset

 • Veneen rekisteröinti- ja varustelusäännökset
 • Veneen kuljettajan vaatimukset

Klo 08.30 Kahvitauko

 • Navigointi
 • Veneen- ja moottorin tekniikkaa
 • Veneen vuosi- ja käyttötarkastukset
 • Veneen miehistön varusteet
 • Vältä vaaratilanteita – ennakoi
 • Veneen ajotekniikka
 • Veneen kuormaaminen ja –ajo työtehtävässä
 • Veneen kiinnittäminen laituriin
 • Veneen kuljettaminen trailerilla

Klo 11.00 Ruokatauko
Klo 11.45 Teoriakoe
Klo 12.00 Siirtyminen harjoitusalueelle
Klo 12.15

Ajonäytöt ja harjoitukset

 • Veneen hallintalaitteet
 • Veneen käyttötarkastus
 • Veneen ajotekniikka
 • Matka-ajossa
 • Rantauduttaessa
 • Rannasta irtauduttaessa
 • Kuorman sijoittelu ja kiinnittäminen
 • Vene kuormattuna
 • Pysähtymismatkan arvioiminen ja pysäyttäminen
 • Veneen kiinnittäminen laituriin
 • Veneen kuormaaminen trailerille

Harjoitusajo, jokainen kurssille osallistuva ajaa kaikki harjoitteet
Klo 16.00 Kurssi päättyy harjoitusalueella