Koulutukset

Nostotyöhenkilöstön kouluttaminen

Nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelma on ISO-standardien mukainen koulutuskokonaisuus nostotöiden suorittamiseen ja valvontaan osallistuville ja toiminnasta vastaaville henkilöille. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä, jossa osallistujat oppivat oikeita ja turvallisia työtapoja. Koulutukseen osallistuneet ja näyttötyön/käytännönharjoittelun ja kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kirjallisen todistuksen, (esim. valokuvallisen nostotyönvalvojan kortin).

Koulutusohjelma sisältää useampia koulutusosioita, joissa kussakin käsitellään pätevyysalueittain mm. nostotyöhön liittyvää lainsäädäntöä, nostoapuvälineiden käyttöä ja tarkastamista, nostoapuvälineiden valintaa sekä nostotöiden suorittamista ja valvontaa.

Koulutusohjelmassa on suoritettavissa kolme osaa:

1-osa Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus ( ISO 23853 )

2-osa Nostotyönvalvojan koulutus ( ISO 23813 ) vaikeat ja vaaralliset nostot.

3-osa Nostotyönjohtaja ()

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus on yksipäiväinen ja sisältää teoriakoulutuksen lisäksi käytännön harjoittelua nosturien kanssa.

Nostotyönvalvojan koulutus on kaksipäiväinen jossa ensimmäisenä päivänä käsitellään lainsäädännön vaatimuksia, perehdytään nostojen suunnitteluun, valvontaan ja laitevalintoihin sekä nostojen suorittamiseen ja niissä esiintyviin vaaratekijöihin. Toisena päivänä suoritetaan näyttötyö ja kirjallinen koe.

Nostotyön valvojaksi koulutettavien henkilöiden on oltava vähintään 20-vuotiaita ja he ovat olleet mukana nostotöissä joko nosturin kuljettajana, taakan kiinnittäjänä ja merkinantajana vähintään 2-vuotta.

Nostotyönjohtajan koulutus on yksi päiväinen, jossa käsitellään lainsäädännön vaatimuksia, perehdytään tavanomaisen- ja erittäin vähäisen riskin aiheuttavien nostojen valvontaan ja laitevalintoihin sekä nostojen suorittamiseen ja niissä esiintyviin vaaratekijöihin.