Alhaalta ajettavan kaapeli- ja radio-ohjattavan nosturin kuljettajan koulutus

VNa 403/2008 (muutos VNa 1101/2010) sekä TTL: 738/2002 edellyttää että kuljettaja on tehtävään koulutettu ja että hänellä on vaadittavat tiedot ja taidot teollisuusnosturin kuljettamiseen, sekä jos hän suorittaa nosturilla myös henkilönostoja, on hänet siihen erikseen koulutettu ja hänellä on siitä merkintä työnantajan myöntämässä kirjallisessa ajoluvassa.

Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että luvan saaja on saanut tarvittavat tiedot myös työturvallisuuslaista ja – asetuksista. Ennen näiden seikkojen varmistamista, ei lupaa kuljettamiseen voida myöntää.

Ohjelma 1.päivä

Lait ja asetukset

 • Työnantajan vastuut ja velvoitteet
 • Kuljettajan vastuut ja velvoitteet

Nosturien ajoperiaatteet

 • Nosturien mallit ja tyypit
 • Nostolaitteiden rakenne ja toiminta
  • Käsimerkit ja puheohjaus
  • Nosturin radio-ohjaus
  • Radio-ohjaus määräykset

Kuormauselimet ja nostoapuvälineet

 • Ajoturvallisuusmääräykset
  • Nosturin ajotekniikka
  • Nosturin tarkastus ja huolto
  • Nostoapuvälineiden tarkastus ja huolto

Henkilönostot nosturilla

 • Vaadittavat kapasiteetit
 • Nostokorin tarkastaminen
 • Nostokorissa tehtävät työt ja valvonta

Kirjallinen koe
Ajoharjoittelua ja ajokoe

Jos kuljettajalla ei ole aikaisempaa ajokokemusta, annetaan hänelle ohjausta ja ajoharjoittelua myös käytännön tasolla, (silloin koulutus on kaksipäiväinen), sen jälkeen kuljettaja suorittaa ajokokeen.

Teoria ja ajokokeen hyväksytysti suorittaneet saavat valokuvallisen teollisuusnosturin ajokortin, jonka kirjaamisesta ja antamisesta vastaa työnantaja, ajokortti on voimassa 5-vuotta.