Nostotyövalvojan ja suunnittelijan kertauskoulutus
(ISO 23813)

Kuka on noston valvoja?
Kuka voi toimia noston valvojana ja suunnittelijana?
Kuka noston valvojan nimeää?
Mitä noston valvojan ja suunnittelijan tehtäviin ja vastuuseen kuuluu?

 

TtL 738/2002,Vna 400/2008, Vna 205/2009, Vna 403/2008, Vna 1101/2010 ja  ISO 23813 on säädetty, että nostotyöt aina suunnittelee ja valvoo pätevä, tehtävään koulutettu nostotyönvalvoja. Tehtävä vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta ja pätevöitymistä. Nostotyönvalvoja ja suunnittelija nimetään kaikissa vaikeissa ja vaarallisissa nostoissa, oli sitten kyseessä henkilö- tai materiaalinostot.

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan koulutus

Pätevyyskoulutus on ISO-standardien mukainen koulutuskokonaisuus nostotöiden suorittamisesta ja valvonnasta vastaaville. koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä, jossa osallistujat oppivat oikeita ja turvallisia  työtapoja. Lisäksi koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan todistuksen ( nostotyönvalvojan kuvallisenkortin ), jonka merkitys ymmärretään myös ulkomailla.
Lupakortin voimassaoloaika 5 vuotta

Lisätietoa koulutuksesta saat soittamalla +358 503 599 440 tai s-postilla pekka.nousiainen@ttt-tarkastus.fi

Nostotyövalvojan ja suunnittelijan kertauskoulutus
(ISO 23813)

Koulutus toteutetaan yksipäiväisenä

08.00 Aamukahvi

08.15 Lakisääteiset ja muut vaatimukset

 • kansalliset säädökset
 • standardit ja muut ohjeet
 • laitevalmistajan ohjeet
 • laitteiden vuokraus ja vastuut
 • henkilöstön pätevyys

Nosturityypit

 • toiminta
 • nostokykytaulukot
 • rajoittavat laitteet
 • väärinkäyttö ja onnettomuudet

11.00 Lounas

12.00 Turvallisuus nostotöissä

 • yleiset turvallisuus ohjeet
 • nosturien valinta
 • nosturin sijoittaminen ja pystytys
 • päivittäiset tarkastukset
 • nostoapuvälineen valinta
 • nostoapuvälineen tarkastus
 • taakan kiinnitys ja merkinanto

Nostotyön valvonta

 • nostosuunnitelmat
 • riskinarvioinnit
 • nostojen koordinointi

14.00 Kahvi

14.15 Erikoistilanteet

 • nostotyö
 • henkilönostot nosturilla ja trukilla
 • yhteisnostot
 • ympäristöolosuhteet

16.00 Koulutus päättyy