Henkilönostimen ajokorttikoulutus (ajolupa) – kokeneet kuljettajat

Käytännön ajokokemusta omaavalle kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle, jolla jo on riittävä tekninen osaaminen nostimen käyttöön, ne vaadittavat tiedot työturvallisuuslaista ja -asetuksista, jotka kuljettajan tulee hallita, koska ennen ajoluvan myöntämistä on työnantajan varmistuttava siitä, että kuljettajalla on riittävä kyky, tieto ja taito kuljettaa nostinta (VNa 403/2008 14§ kohta 3).

Ajoluvan antaja, joka yleensä on työnantajan puolesta työnjohtaja, vastaa myös siitä, että näyttö ajoluvan myöntämiseen on. Näyttö voitava tarvittaessa esittää työmaan työsuojelusta vastaaville henkilöille, työsuojeluviranomaisille, noston valvojille, sekä yhteisellä työmaalla sille työnjohtajalle, jonka vastuualueeseen kyseinen työ kuuluu tai rakennustyömaalla turvallisuuskoordinaattorille.

Koulutuksen kesto 6 h (teoriakoe 20 min)

Kurssin aiheet ja sisältö

  • työturvallisuuslaki ja –asetukset (vaadittavat osat)
  • kuljettajan vastuut ja velvoitteet
  • työnantajan vastuut ja velvoitteet
  • kuljettajalle kuuluvat tarkastukset
  • nostojen suorittaminen yhteisellä työmaalla
  • yleisimmät tapaturman aiheuttajat – käyttövirheet
  • suoritetaan nostimen käyttötarkastus ryhmätyönä
  • teoriakoe

Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat valokuvallisen ajokortin, jota voidaan käyttää työnantajan antamana kirjallisena ajolupana. ( VNa 403/2008 14 § kohta 3.)

Ajokortti lähetetään työnantajalle, joka vastaa kortin kirjaamisesta ja luovuttamisesta kuljettajalle, kortti on voimassa 5-vuotta.