Nostoapuvälineiden käyttötarkastus (päivittäinen tarkastus)

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka nostotöitä tekevät, sekä niille työnjohtajille, joiden valvontavastuu alueella nostotöitä suoritetaan.

Uusimman valtioneuvostonasetuksen mukaan on nostotyön suorittajan vastuuta tarkennettu. Tämä edellyttää työnantajaa antamaan nostotyön suorittajille ja niitä valvoville henkilöille koulutusta työnsä ja tehtäviensä oikeaan ja turvalliseen suorittamiseen.

Koulutusvastuu on työnantajalla. ( VNa 403/2008 1L:n 2-5 § ja TTL 738/2002, erityisesti 9.- 16 §)

Kurssin kesto on työmaakohtainen, riippuen osallistujien aikaisemmasta käytännön kokemuksesta

Kurssin tavoitteet

 • oikeanlainen lakien ja asetusten tulkitseminen
 • laite/välinekohtaisten vikojen tunnistaminen
 • ohje- ja tarkastusmerkintöjen oikea tulkinta
 • visuaalinen ja koeperusteinen käyttötarkastus

Ohjelma

 • VNa:t, asetukset ja TTL:t
  • yhteinen työmaa
  • oma työmaa

Nostovälineiden ja nostotaljojen käyttötarkastukset

 • nostoapuvälineet
  • teräsvalmisteiset
  • pehmeät tekokuituiset nostoapuvälineet
  • mekaaniset, magneetti ja alipainetarttujat
  • omavalmisteiset nostolaitteet
  • ohjeet ja merkinnät, havaitseminen
 • käsitaljoissa esiintyvät viat ja niiden havaitseminen

Tarkastusharjoittelua

 • visuaalinen tarkastaminen
  • työnsuorittajat
  • työnjohtajat