Nostotyön suunnittelijan ja -ohjeiden laatijan koulutus

Nostotyön suunnittelija, joka laatii työmaalla käytettävät nosto-ohjeet, ovat vastuussa työmaalla suoritettavista nostoista silloinkin kun eivät ole työpaikalla. Nosto-ohjeen laatijan vastuu on yksi laajimmista nostotöihin kohdistuvista vastuista. Virheellinen ohje saattaa aiheuttaa tapaturman tai vahingon, oli ohjeen laatija työmaalla tai vaikka kesälomalla. Vastuu nosto-ohjeen laatimisesta on aina sen laatijalla, siis sillä henkilöllä, joka tähän työhön on nimetty.

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perustietous siitä, kuinka nostotyöt suunnitellaan ja kuinka nosto-ohjeet laaditaan siten, että ne täyttävät asetetut vaatimukset. Nostotyön suunnittelijan nimeää työnantaja, jonka velvollisuus on järjestää tehtävään tarvittava ja riittävä koulutus. Koulutusohjelmaa voidaan muuttaa ja kohdistaan osallistujan työmaan ja niissä tapahtuvien nostojen ja tarpeiden mukaisesti.

Asetuksia, jotka edellyttävät ohjeiden laatimisen ja kouluttamisen ovat mm. Vna 403/2008, Vna 1101/2010, Vna 205/2009 ja TtL 738/2002

Pääaiheet

1. päivä

Vastuut ja velvoitteet

 • työnantajan vastuut ja velvoitteet
 • suunnittelijan vastuut ja velvoitteet

Ohjeiden ja suunnitelmien laadinta

 • valmistajan ohjeet
  • kone- ja laitekohtaiset
 • työmaan työsuojeluohjeet
  • työsuoritus
  • ympäristö
 • työturvallisuuslaki
 • asetukset ja säädökset
 • standardit

Henkilönostot

 • nostot henkilönostimilla
 • nostot nostureilla ja trukilla
  • kuka saa suorittaa
  • lupa/valvonta menettely

Kappaletavaranostot

 • nostot nostureilla ja nostimilla
 • nostot trukeilla
 • nostot taljoilla
  • kuka saa suorittaa
  • lupa/valvonta menettely

2. päivä

Ohjekirja, esitystapa ja materiaali

 • esitys
 • tekstit, kuvat, ikonit tms.
 • materiaali

Harjoitus, ryhmätyö

 • laatiminen
 • purkamine
 • kirjallinen koe