Koneen- ja nostoapuvälineen suunnittelijan ja valmistajan koulutus

1.Päivä

08.00 Koulutuksen avaus

 • koneasetus, sen tarkoitus ja soveltamisala

09.00 Kahvitauko
09.15 Koneen määritteleminen

 • suunnitteluprosessin kartoitus ja suunnittelun eri vaiheet

11.00 Ruokatauko
12.00 Nostoapuvälineen määritteleminen ja mallit

 • valmistamiseen liittyvät laatuvaatimukset

14.00 Kahvitauko
14.15 Valmistamisprosessin kartoitus

 • valmistamisen eri vaiheet
 • lait ja velvoitteet
 • terveys ja työturvallisuus
 • standardit

2.Päivä

08.00 Rakenteelliset määräykset

 • aines, valmistaminen
 • korjaukset ja muutokset
 • koestukset ja tarkastukset

09.00 Kahvitauko
09.15 Käyttö, huolto ja tarkastusohjeiden laatiminen

 • ryhmäjako ja suunnitteluharjoitus

11.00 Ruokailu
12.00 Suunnitteluharjoittelu, ryhmätyöt
14.00 Kahvitauko
14.15 Ryhmätöiden purkaminen, ryhmät
15.30 Kirjallinen koe

Aineisto: Vna 400/2008, Vna 403/2008, Vna205/2009, Vna 1101/2010, VVT:n tutkimusraportit, SFS-EN-13155, sekä muita lisäselvityksiä suunnittelusta ja valmistamisesta.