Käytännön ajokokemusta omaavalle kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle, jolla on riittävä tekninen osaaminen trukin ja/tai kurottajan käyttöön, ne vaadittavat tiedot työturvallisuuslaista ja asetuksista, jotka kuljettajan tulee tietää, ennen ajoluvan myöntämistä on työnantajan varmistuttava siitä, että kuljettajalla on riittävä kyky, tieto ja taito kuljettaa kyseisiä laitteita Vna 403/2008 14§ kohta3).

Ajoluvan antaja, joka yleensä on työnantajan puolesta työnjohtaja, vastaa myös siitä, että näyttö ajoluvan myöntämiseen on, joka voidaan tarvittaessa esittää työmaan työsuojelusta vastaaville henkilöille, työsuojeluviranomaisille, noston valvojille, sekä yhteisellä työmaalla sille työnjohtajalle, jonka vastuualueeseen kyseinen työ kuulu tai rakennustyömaalla turvallisuuskoordinaattorille.

Koulutuksen aiheet

  • työturvallisuuslaki ja –asetukset (vaadittavat osat)
  • kuljettajan vastuut ja velvoitteet
  • työnantajan vastuut ja velvoitteet
  • kuljettajalle kuuluvat tarkastukset
  • nostojen- ja siirtojen suorittaminen yhteisellä työmaalla
  • yleisimmät tapaturman aiheuttajat – käyttövirheet
  • henkilönostot trukilla ja kurottajalla
  • suoritetaan trukin ja/tai kurottajan käyttötarkastus ryhmätyönä
  • teoriakoe

Kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat valokuvallisen ajokortin, joka on samalla työnantajan antama kirjallinen lupa. Ajokortti lähetetään työnantajalle joka vastaa kortin kirjaamisesta ja luovuttamisesta, kortti on voimassa 5-vuotta.