Nostotyöt (ahtaus ja satamat)

VNa 403/2008 Työnantajan tulee antaa työntekijälle riittävästi opetusta ja ohjausta työvälineen käytöstä ja saaduista kokemuksista vaarojen välttämiseksi, sekä ennakoitavissa olevista poikkeuksellisista tilanteista. Tarvittaessa ohjeiden tulee olla kirjalliset.

Kirjallisten ohjeiden ja muiden käyttöturvallisuustietojen ja käyttöohjeiden tulee olla niiden työntekijöiden ymmärrettävissä, joita asia koskee.

Jos työvälineen käyttöön liittyy erityinen työntekijän turvallisuutta tai terveyttä uhkaava vaara, työnantajan tulee huolehtia siitä, että työvälinettä käyttää ja sen korjaus- muunnos-, huolto- tai kunnossapitotöitä tekee vain työntekijä, joka on saanut tehtävään erityistä opetusta ja ohjausta.”

Yllämainitut asiat koskevat kaikkia nk. yleisvaarallisia töitä, joihin kuuluvat myös nostotyöt.

Koulutuksen tavoitteet

  • ajankohtaistaa lain ja säädösten tuntemus (Vna 633/2004)
  • huomioimaan työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvoitteet nostotöissä
    • satamatyössä ja mannertyössä olevat eroavaisuudet
  • huomioimaan nostotyöstä aiheutuvat vaarat
    • henkilökohtaiset suojaimet ja turvalaitteet
    • nostoapuvälineiden valinta
  • nostoapuvälineen määräaikaistarkastaminen satama ja ahtaustyössä

Opetusmateriaali

Osallistuneille jaetaan aihepiireistä koottu aineisto, joka sisältää otteita valtioneuvoston päätöksistä, työturvallisuuslaista, kouluttajan tiedotteista ja valmistajan ohjeista.

Muut asiat

Kouluttavalla yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa jossain määrin koulutuksen sisältöön, jos ne ovat yhdenmukaisia voimassa olevien lakien ja asetusten kanssa.