Nostotyönjohtajan koulutus

Koulutuksen tavoitteena on opastaa nostotyön johtajaa huomioimaan ne vaaratekijät joita tavanomaisenriskin ja erittäin vähäisenriskin nostoissa esiintyy, sekä suorittamaan ne nostotyönjohtajalle kuuluvien tehtävien, lakien, määräysten, asetusten ja annettujen ohjeiden edellyttämällä tavalla.
TTT-Tarkastus Oy antaa kokeen hyväksytysti suorittaneelle valokuvallisen nostotyönjohtajan kortin, (kortti voimassa 5vuotta). Tämä on tärkeä näytön vuoksi. Työn tilaajan tai päätoimijan, pääurakoitsijan / päätoteuttajan kuuluu valvoa nostotyön suorittajien pätevyyksiä.

Lisätietoa koulutuksesta saat soittamalla +358 503 599 440 tai s-postilla pekka.nousiainen@ttt-tarkastus.fi

1 Kurssipäivä

Klo 08.00 ilmoittautuminen

 • kurssin avaus
 • nostotyönjohtajan nimeäminen ja siihen vaikuttavat seikat
 • nostotyön johtamiseen liittyvät lait ja asetukset

Klo 08:45 – 09:00 Kahvi

 • asetusten ja lakien tulkitseminen
 • työn toteutuksen suunnittelu ja ympäristön suojeleminen
 • yhteinen työmaa ja valvontavastuu

Klo 11:00 – 12:00 Ruokailu

 • nostolaitteiden käyttö, varustelu ja noston suorittaminen
 • nostolaitteilta vaadittavat tarkastukset
 • luvat ja ilmoitusvelvollisuudet

Klo 13:45 – 14:00 Kahvi

 • henkilönostot ja tilapäiset henkilönostot
 • nostoissa avustavien henkilöiden pätevyys ja nimeäminen
 • nostojen esivalmistelu
 • kirjallinen koe