Henkilönostimen ajokorttikoulutus (ajolupa) – aloittelevat kuljettajat

Aloittelevalle ja vähän kokemusta omaavalle kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle riittävä tekninen tietous nostimen käyttöön, ja vaadittava osuus työturvallisuuslaista ja -asetuksista.

Ennen luvan myöntämistä (VNa 403/2002 14 § kohta 3) ”työnantajan varmistuttava, että kuljettajalla on kyky tieto ja taito kuljettaa nostinta”.

Ajoluvan antaja, joka yleensä on työnantajan puolesta työnjohtaja, vastaa siitä, että näyttö edellä mainituista edellytyksistä on olemassa (esim. asiantuntijakouluttajan antama ajokortti). Perusteet voitava tarvittaessa esittää työmaalla työturvallisuudesta vastaaville henkilöille, työsuojeluviranomaisille, noston valvojille ja työnjohdolle, rakennustyömaalla turvallisuuskoordinaattorille, jonka alueella työtä suoritetaan.

Teoriasisältö 1 päivä

Kurssin aiheet ja sisältö

  • kuljettajan vastuut ja velvoitteet
  • työnantajan vastuut ja velvoitteet
  • työturvallisuuslaki ja –asetukset (vaadittavat osat)
  • tutustuminen henkilönostin malleihin
  • lounastauko
  • kuljettajalle kuuluvat tarkastukset
  • yleisimmät tapaturman aiheuttajat – käyttövirheet
  • teoriakoe

Ajoharjoittelua ja ajokoe 2 päivä

Ajoharjoittelussa perehdytään niiden henkilönostimien tekniseen toimintaan, joita kuljettaja joutuu työssään kuljettamaan. Jos nostimen malleja on runsaasti, joudutaan keskittymään aluksi vain muutaman mallin käsittelyyn.

Koulutuksen päätteeksi on kuljettajan annettava ajo näyttö osaamisestaan.

Hyväksytyn kokeen ja ajon suorittanut saa valokuvallisen ajokortin, jota voidaan käyttää työnantajan antamana kirjallisena ajolupana. ( VNa 403/2008 14 § kohta 3.)

Ajokortti lähetetään työnantajalle, joka vastaa kortin kirjaamisesta ja luovuttamisesta kuljettajalle, kortti on voimassa 5-vuotta.